பித்அத்கள்

பித்அத்கள்

இஸ்லாமியப் பார்வையில் புத்தாண்டு

بسم الله الرحمن الرحيم இஸ்லாமியப் பார்வையில் புத்தாண்டு இஸ்லாம் அறிவுப்பூர்வமான மார்க்கமாகும், அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்திற்கு சொந்தக்காரன் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதற்கும் அவன்தான் கடவுளாவான். எனவே

Read More
பித்அத்கள்

மீலாதுந்நபி கொண்டாடலாமா?

بسم الله الرحمن الرحيم மீலாதுந்நபி கொண்டாடலாமா? இன்று பெரும்பாலான முஸ்லிம்களிடம் பரவி விட்ட பித்அத்களில் ஒன்று தான் நபியவர்களுக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுவதாகும். இது குறிப்பாக

Read More
பித்அத்கள்

ஸஃபர் மாதம் பீடை மாதமா?

بسم الله الرحمن الرحيم ஸஃபர் மாதம் பீடை மாதமா? ஸஃபர் மாதம் பீடைமாதம் என்றும் இம்மாதத்தில் கடைசி புதனை ஒடுக்கத்து புதன் என்றும் கொண்டாடுகிறார்கள். இப்படி

Read More
பித்அத்கள்

முஹர்ரம் மாதத்தின் அனாச்சாரங்களும், ஆஷூரா நோன்பின் சிறப்புகளும்

بسم الله الرحمن الرحيم முஹர்ரம் மாதத்தின் அனாச்சாரங்களும், ஆஷூரா நோன்பின் சிறப்புகளும் முஹர்ரம் மாதம் 10ம் நாள் ஆஷூரா தினம் என்று கூறப்படும். அந்த நாளின்

Read More